Advertenties

Waarom advertenties?
Escapetalk.nl is met meer dan 60.000 bezoekers per maand een druk bezochte website. Het is een passieproject waar we met liefde veel tijd (en geld) insteken maar voor de lange termijn is het gezond om een deel van de kosten (hosting en ontwikkeling) te dekken. Het beïnvloeden van de zoekresultaten of andere verborgen verdienmodellen zijn wat ons betreft echter een absolute no-go. We willen hierin volledig transparant zijn. We hebben daarom gekozen voor een advertentiemodel.

Wat voor advertenties?
Wees gerust, er zullen geen vreemde advertenties voorbijkomen. We hebben de advertenties geheel in eigen hand en zullen alleen escaperoomgerelateerde advertenties toelaten. We behouden ook te allen tijde het recht om een advertentie te weigeren. Advertenties worden ook niet getoond op de locatie- en kamerpagina’s, zodat er op pagina’s van een escape room nooit reclame voor een concurrent te vinden zal zijn. We stimuleren het gebruik van advertenties voor acties zodat zowel onze bezoekers als de escape rooms er profijt van hebben, maar daar zijn adverteerders geheel vrij in.

Hoe kan ik adverteren op escapetalk.nl?

We hebben twee categorieën banners: Premium en Regular. Premium zijn de banners bovenin en Regular zijn de banners die wat verder naar beneden staan. Per categorie hebben we maximaal vijf plekken per maand. Advertenties zullen automatisch willekeurig afwisselend worden getoond. Vertoningen en kliks worden anoniem bijgehouden en we houden de kosten voor een advertentie laag zodat deze zich met 1 boeking al terugverdiend heeft.

We hanteren 728 x 90 als formaat. Mobiel zal dit kleiner worden geschaald. We accepteren .JPG, .PNG en (animated) .GIF als bestandsformaten. Maximale bestandsgrootte is 150kb.

Banners kunnen voor een maand, drie maanden of half jaar worden afgenomen.

Ik wil graag zo'n advertentie!
Mooi! Voor meer details, beschikbaarheid en tarieven kun je contact met ons opnemen.