This location has no English info yet, but you can try Google Translate.

This location has 1 room

De Breinbaronie

Bij een Escape Game is het de bedoeling om in team creatieve raadsels op te lossen binnen een beperkte tijd (1 uur). Daarvoor is samenwerking en een dosis gezond verstand vereist. De locatie (hier: een echte school) bepaalt voor een deel het verhaal.

Toilet available